Beredskapsplanlegging og håndtering ved miljøforurensning

Havnesjef skal sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning.
I mottak for farlig avfall (miljøcontainer) er det til enhver tid lagret tilstrekkelig absorpsjonsmidler og verneutstyr (hansker, briller)
Ved akutt forurensning på land skal Ticon Båthavn AS varsles.
Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernsberedskap varsles.

Beredskapsplanlegging og
håndtering ved miljøforurensning

Havnesjef skal sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning.
I mottak for farlig avfall (miljøcontainer) er det til enhver tid lagret tilstrekkelig absorpsjonsmidler og verneutstyr (hansker, briller)
Ved akutt forurensning på land skal Ticon Båthavn AS varsles.
Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernsberedskap varsles.

Ansvar

Daglig leder er ansvarlig for at beredskap er planlagt i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder er ansvarlig for informasjon til båtforeningens medlemmer og at medlemmene etterlever planen.
Ansvarlig for utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av beredskapsplan: Bror E. Sørensen

Farlig avfall

Farlig avfall oppbevares, lagres og tas forsvarlig hånd om for å hindre forurensning og skade på mennesker og dyr. Dersom det er lekkasje eller forurensning fra farlig avfall skal dette håndteres av kvalifisert personell.

Brann

Ved brann i båter eller i miljøcontainer skal det lokale brannvesenet varsles.

Varslingssentral – tlf. 110

Det er ikke forurensningen som skader miljøet, det er urenheter i luften og vannet.

Dan Quayle

Avfallshåndtering Ticon Båthavn

AvfallstypeInnsamlingTømming/transport
SpilloljeTømmes på fat i miljøstasjon merket med spilloljeHavnesjef varsler mottak ved behov om henting.
Filler, oljeabsorbenter og lignende som er tilgriset med olje, oljekanner med rester av olje etc.Kastes i godkjent beholder i miljøstasjonHavnesjef varsler mottak ved behov om henting.
Brukt emballasje, koster, filler e.l med våt maling, løsemidler etc.Kastes i godkjent beholder i miljøstasjonHavnesjef varsler mottak ved behov om henting.
Diesel, white spirit, linolje etc.Kastes i godkjent beholder i miljøstasjonHavnesjef varsler mottak ved behov om henting.
Drivstoff og oljefilterKastes i godkjent beholder i miljøstasjonHavnesjef varsler mottak ved behov om henting.
BatterierKastes i godkjent beholder i miljøstasjonHavnesjef varsler mottak ved behov om henting.
Defekt elektronisk utstyr og materiellLeveres direkte av den enkelte båteier på godkjent mottak.Båteier sørger for transport til mottak.
Restavfall, plast, papir etc.Kastes i godkjent beholder i miljøstasjonHavnesjef varsler mottak ved behov om henting.

Ved eventuelle avvik, mangler eller feil ved miljøstasjonen.

Kontakt:
Havnesjef Kjell Breivik
Tlf: 95 05 69 14
E-post: engersand.baathavn@gmail.com